Antwoord van de Europese Commissie op het burgerinitiatief “Save Cruelty Free Cosmetics – Commit to a Europe Without Animal Testing”

  • 26 juli 2023
  • leestijd 2 minuten

De Europese Commissie (EC) heeft op dinsdag 25 juli jl. haar formele reactie gegeven op het burgerinitatief “Save Curelty Free Cosmetics – Commit to a Europe Without Animal Testing”. Hierin geeft zij duidelijk aan dat ze de transitie naar een proefdiervrije wereld wil doorzetten op geleide van de wetenschappelijke ontwikkelingen. Deze benadering wordt ondersteund door de huidige wet- en regelgeving. Daarnaast geeft de commissie duidelijk aan dat momenteel niet alle vereiste onderzoeken, om de veiligheid van mens, dier en milieu te waarborgen, zonder dierproeven uitgevoerd kunnen worden. De huidige wet- en regelgeving blijft van kracht. Verder wordt er geen datum vastgesteld waarop dierproeven verboden worden.

Wel stelt de EC voor om op een aantal punten acties te ondernemen. Deze acties zijn in een factsheet als volgt samenvat:

  • Doorgaan met het toepassen en afdwingen van het verbod op dierproeven vastgelegd in de EU regelgeving voor cosmetica
  • Op basis van de uitkomst van de lopende juridische review bepalen of aanpassingen in regelgeving noodzakelijk zijn, om de overlap tussen de EU Cosmetica en de REACH regelgeving, beter te verklaren en toe te lichten
  • Werken aan een stappenplan om dierproeven te vervangen in het veiligheidsonderzoek van chemicaliën, met daarin meerdere acties om stap voor stap dierproeven te vervangen en daarbij alle belanghebbende te betrekken  
  • Opstarten van een aantal acties om de vermindering van dierproeven in onderzoek, opleiding en training te versnellen, onder meer door verkennende workshops en het ondersteunen van nieuwe opleidingsinitiatieven voor jonge wetenschappers
  • Doorgaan met ondersteunen van onderzoek naar alternatieven voor dierproeven door middel van EU fondsen

Deze reactie van de EC ondersteunt de manier waarop onderzoekers, bedrijven en instellingen in Nederland het gebruik van proefdieren benaderen. In Nederland worden alleen dierproeven gedaan als het echt niet anders kan. Daarbij wordt rekening gehouden met het 3V-beleid (vervanging, vermindering en verfijning).

Meer informatie is te vinden op de website van de Europese Commissie:
Persbericht
Volledige reactie op ECI
Q&A

Misschien vind je deze artikelen ook interessant: