Dierproeven en jouw gezondheid

Infectieziekten


Iedereen krijgt weleens een infectieziekte, zoals blaasontsteking of een griepje. Ook soa’s en aids zijn infectieziekten. Infectieziektes zijn besmettelijk en worden op verschillende manieren overgedragen. Met proefdieren doen we onderzoek naar medicijnen. Hoewel het besmettingsrisico van infectieziekten groot is, is de kans dat je eraan dood gaat inmiddels aanzienlijk kleiner geworden.

Waarom dierproeven?

Voor bepaalde infectieziektes hebben we vaccins en geneesmiddelen. Zo komen in Nederland ziektes als polio, mazelen of kinkhoest nauwelijks meer voor, omdat het grootste deel van de bevolking gevaccineerd is. Bij de productie van de vaccins blijven dierproeven nodig, omdat elke productcharge op veiligheid en werkzaamheid moet worden getest. We boeken wel succes met de vermindering en verfijning van dergelijke diertesten. Op termijn is vervanging door een alternatief misschien mogelijk. Voor veel andere infectieziektes zijn we, onder meer met dierproeven, nog op zoek naar goede preventie en behandeling.

Wat is het resultaat van dierproeven?

Dierproeven hebben bijgedragen aan medicijnen tegen bepaalde infectieziekten. Enkele resultaten:

  • Vaccinaties
    Het Rijksvaccinatieprogramma richt zich op de inenting van kinderen tegen diverse ziektes. Die zijn hierdoor in Nederland vrijwel helemaal verdwenen. Proefdieronderzoek is gebruikt om vaccins te ontwikkelen tegen onder andere: mazelen, bof, rode hond, kinkhoest, tetanus, difterie en hepatitis B. Tegenwoordig reizen volwassenen vaak naar verre landen, zij laten zich (weer) inenten tegen difterie, tetanus, polio en uitheemse ziekten zoals gele koorts.
  • Antibiotica
    Vroeger stierven veel mensen aan bacteriële infecties zoals wondinfecties en longontsteking. Dankzij onderzoek met muizen is penicilline als geneesmiddel ontdekt. Dit was de basis voor de moderne antibiotica. Naarmate bacteriën resistenter worden tegen de bestaande antibiotica, groeit de behoefte aan nieuwe middelen. In Nederland schrijven artsen antibiotica spaarzaam voor, maar in veel andere landen niet. Daarom gaan we zeer omzichtig om met patiënten die in het buitenland in een ziekenhuis opgenomen zijn geweest.

 

Deel deze pagina