Proefdieren

Aantal proefdieren

In 2014 veranderde de verplichte jaarlijkse rapportage van dierproeven aan de overheid door nieuwe wetgeving. Hierdoor laten de gegevens van voor en na 2014 zich moeilijk met elkaar vergelijken.

De registratie van dierproeven door de overheid startte in 1978. In dat jaar werden 1.572.534 dierproeven gerapporteerd.

In 2020 registreerden de Nederlandse vergunninghouders 448.798 dierproeven. Dat zijn 142 dierproeven meer dan in 2019.


Met welke dieren zijn proeven gedaan?

In de afbeelding hieronder zie je met welke dieren er in Nederland dierproeven worden gedaan. Ook zie je hoeveel dierproeven er in 2020 gedaan zijn per diersoort. Muizen en ratten zijn de meest gebruikte proefdieren in Nederland. In 2020 ging het om in totaal 235.460 muizen en ratten.

Deel deze pagina