Proefdieren

Aantal proefdieren

In 2014 veranderde de verplichte jaarlijkse rapportage van dierproeven aan de overheid door nieuwe wetgeving. Hierdoor laten de gegevens van voor en na 2014 zich moeilijk met elkaar vergelijken.

De registratie van dierproeven door de overheid startte in 1978. In dat jaar werden 1.572.534 dierproeven gerapporteerd.

In 2021 registreerden de Nederlandse vergunninghouders 477.970 dierproeven.


Met welke dieren zijn proeven gedaan?

In de afbeelding hieronder zie je met welke dieren er in Nederland dierproeven worden gedaan. Ook zie je hoeveel dierproeven er in 2021 gedaan zijn per diersoort. Muizen en ratten zijn de meest gebruikte proefdieren in Nederland. In 2021 ging het om 150.760 muizen en 93.761 ratten.

Deel deze pagina