Dierproeven en jouw gezondheid

Vroeggeboren baby’s


Als baby’s te vroeg geboren worden, dan kan dat hele nare en zelfs dodelijke gevolgen hebben. Van alle kinderen wordt zeven tot acht procent te vroeg geboren.

Waarom dierproeven?

Resultaten uit onderzoek met proefdieren hebben ertoe geleid dat een groter aantal (te) vroeg geboren baby’s blijft leven en zich normaal ontwikkelt. Hulpmiddelen en medicijnen kunnen problemen bij te vroeggeboren baby’s verhelpen, zodat zij zich later normaal kunnen ontwikkelen.

Wat is het resultaat van dierproeven?

Onderzoek met proefdieren heeft het volgende opgeleverd:

  • Couveuse
    Vroeggeboren baby’s overleven dankzij couveuses. Proefdieronderzoek wijst uit hoe we deze apparatuur verder kunnen verbeteren. Uit onderzoek met jonge proefdieren blijkt bijvoorbeeld dat zij gevoelig zijn voor gehoorverlies door lawaai. Dit geldt ook voor baby’s in couveuses. Het is dus belangrijk de couveuses stiller te maken.
  • Longproblemen
    Vroeggeboren baby’s hebben vaak een tekort aan de substantie surfactant, waardoor het in- en uitademen moeilijk gaat. Fundamenteel onderzoek met konijnen en koeien zorgde voor een middel dat surfactant kan vervangen. Proefdieronderzoek heeft aan het licht gebracht dat injecties met corticosteroïden de longen stimuleren om te groeien. Tegenwoordig kunnen moeders deze stof toegediend krijgen als er kans is op een vroeggeboorte. Hierdoor worden baby’s in de buik alsnog gestimuleerd om hun longen te ontwikkelen.

Deel deze pagina