Privacy & cookies


Stichting Informatie Dierproeven respecteert de privacy van alle gebruikers van de website www.stichtinginformatiedierproeven.nl en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld en een passende bescherming geniet. Stichting Informatie Dierproeven gebruikt de gegevens alleen voor het voldoen aan uw vragen en onze antwoorden daarop. De stichting verstrekt uw persoonlijke gegevens niet aan derden.

Cookies
Zoals bij iedere website levert uw bezoek aan onze website informatie op over het gebruik ervan. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en niet aan derden verstrekt. Wij gebruiken deze informatie alleen voor het optimaliseren van onze website.

Bewaartermijn
De Stichting Informatie Dierproeven bewaart de door u verstrekte persoonlijke gegevens zolang dat nodig is om uw vragen te kunnen beantwoorden of totdat u aangeeft dat we de gegevens moeten verwijderen.

Heeft u vragen of opmerkingen over deze privacy verklaring, stuur dan een mailtje naar info@informatiedierproeven.nl.