Aantal dierproeven

26 april 2016

De registratie van dierproeven startte in 1978. In dat jaar werden 1.572.534 dierproeven gedaan. In 2014 veranderde de statische rapportage. Hierdoor laten de gegevens van voor en 2014 zich moeilijk met elkaar vergelijken. In 2020 registreerden de Nederlandse vergunninghouders 448.798 dierproeven.

In 2020 zijn volgens de Nederlandse wetgeving 448.798 dierproeven gedaan. Dit is inclusief het aantal dieren gedood zonder voorafgaande handeling (42.010), wat volgens de Nederlandse wetgeving een dierproef is, maar niet volgens de Europese wetgeving. De Nederlandse overheid heeft aan Europa daarom 406.788 dierproeven gerapporteerd en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft ervoor gekozen om alle cijfers en percentages in Zo doende 2020, het jaarverslag over dierproeven en proefdieren, te baseren op de Europese berekening (406.788). De cijfers en percentages op deze website zijn ook gebaseerd op dit aantal.