Instanties

Dierproeven


Online is er steeds meer informatie beschikbaar over o.a. dierproeven, proefdiervrije innovatie, onderzoeken en gezondheidszorg. Welke informatie klopt en is te vertrouwen? Om de zoektocht naar de juiste informatie over dierproeven wat makkelijker te maken heeft de SID hieronder een overzicht gemaakt van nuttige en informatieve organisaties.

Centrale Commissie Dierproeven (CCD)
De Centrale Commissie Dierproeven (CCD) is het centrale orgaan dat in Nederland als enige bevoegd is om vergunningen voor dierproeven te verlenen. Als instelling krijg je alleen een projectvergunning om dierproeven uit te voeren als er echt geen andere onderzoeksmethoden beschikbaar is, om de doelstellingen van het project te behalen. Ook moet het nut en de noodzaak van het onderzoek voldoende opwegen tegen het ongerief voor het dier. De taken en bevoegdheden van de CCD zijn vastgelegd in de Wet op de Dierproeven (WoD).
Klik hier voor meer informatie.

Nationaal Comité advies dierproevenbeleid (NCad)
Het Nationaal Comité advies dierproevenbeleid (NCad) is een onafhankelijk adviesorgaan dat het welzijn van proefdieren beschermt. Dit doet het comité door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen, innovatie en kennisontwikkeling te stimuleren en stakeholders aan elkaar te verbinden. Hiermee realiseert het NCad zichtbare verbeteringen voor het Vervangen, Verminderen en Verfijnen (3V’s) van dierproeven en proefdiervrije innovatie.
Klik hier voor meer informatie.

Dierexperimentencommissie (DEC)
DEC’s beoordelen of het belang van een onderzoek opweegt tegen het ongerief van de dieren. Met het advies van een DEC bepaalt de Centrale Commissie Dierproeven (CCD) of iemand een vergunning krijgt voor dierproeven. De CCD erkent DEC’s en houdt toezicht op hun functioneren.
Klik hier voor meer informatie.

De Nederlandse Vereniging van Dierexperimentencommissies (NVDEC)
De Nederlandse vereniging van dierexperimentencommissies (NVDEC) verenigt alle in Nederland werkzame DECs. De vereniging heeft als doel om de advisering aan de Centrale Commissie Dierproeven (CCD) over dierproeven te ondersteunen met een onderlinge dialoog.
Klik hier voor meer informatie.

Biotechnische Vereniging
De Biotechnische Vereniging is er voor alle proefdierverzorgers en biotechnici in Nederland. Ten slotte is de vereniging in 1965 opgericht door en voor deze beroepsgroep. De primaire doelgroep van onze vereniging zijn dan ook alle art. 12 functionarissen (Wet op de dierproeven – Wod).
Klik hier voor meer informatie.

Instantie voor Dierenwelzijn (IvD)
Elke fokker, leverancier en gebruiker van proefdieren moet een Instantie voor Dierenwelzijn (IvD) instellen. Er geldt een uitzondering voor kleinschalige vergunninghouders. De IvD ziet toe op het welzijn van dieren en geeft advies over o.a. het verminderen van proefdieren, verzorging, huisvesting en het rapporteren van resultaten.
Klik hier voor meer informatie.

Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA)
De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) bewaakt de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, de gezondheid van dieren en planten, het dierenwelzijn en handhaaft de natuurwetgeving.
Klik hier voor meer informatie.

Stichting Proefdierkundige Informatie (SPI)
De Stichting Proefdierkundige Informatie (SPI) geeft voorlichting en verzorgt publicaties op het gebied van proefdierkunde en dierproefkunde en alles wat daarmee verband houdt. Hiermee wil de Stichting zowel het welzijn van proefdieren bevorderen alsook de kwaliteit van het onderzoek wat met deze dieren wordt verricht verbeteren.
Klik hier voor meer informatie.

Deel deze pagina