Alternatieven voor dierproeven

26 april 2016

Het 3V-Centrum Utrecht Life Sciences wil de ontwikkeling, toepassing en acceptatie stimuleren van methoden die het gebruik van (proef)dieren vervangen, verminderen en verfijnen (3V-beleid). Het centrum faciliteert het 3V-onderzoek onder meer door informatie te verschaffen en advies te geven over alternatieven voor dierproeven. Grondige literatuurstudie kan ook helpen om de 3V’s optimaal toe te passen.