Transparantie en openheid

Transparantieovereenkomst Dierproeven


Transparantieovereenkomst Dierproeven

(Click here for English version)

Het belang van goede communicatie over proefdieronderzoek wordt steeds breder onderschreven door onderzoekers in Nederland. Op initiatief van verschillende onderzoekers en in samenwerking met de European Animal Research Association (EARA) is er in oktober 2020 een stuurgroep gevormd om een Nederlandse transparantieovereenkomst samen te stellen.

Doel
Het doel van de transparantieovereenkomst is om de samenleving meer openheid en transparantie te bieden als het gaat om dierproeven. Om dit te bereiken gaan de ondertekenaars zorgen voor een betere samenwerking tussen organisaties en instituten wat betreft communicatie over:

 • wat dierproeven inhouden
 • de bescherming van proefdieren binnen de Nederlandse wettelijke kaders en de strenge regulering van dierproeven
 • de rol van dierproeven in wetenschappelijk onderzoek, de ontwikkeling van nieuwe medische behandelingen, de veiligheid van producten, het bevorderen van diergezondheid, dierenwelzijn en natuurbeheer
 • de inzet van instellingen, professionals, onderzoekers en dierverzorgers/biotechnici voor het bevorderen van dierenwelzijn
 • de wijze waarop wordt getracht het gebruik van dieren te verminderen en het ongerief tot een minimum te beperken
 • de mate waarin dierproeven kunnen worden vervangen door andere methoden en hoeveel dierproeven er nu al worden vervangen door proefdiervrije technieken
 • de transitie naar proefdiervrije innovatie.

Dit sluit vlekkeloos aan op de missie van de Stichting Informatie Dierproeven (SID). De SID gaat de ondertekenaars ondersteunen bij de implementatie en uitvoering van de transparantieovereenkomst. Eind april 2021 heeft de stuurgroep de transparantieovereenkomst afgerond en rondgestuurd naar de beoogde ondertekenaars.

Samenvatting transparantieovereenkomst

De ondertekenaars van de transparantieovereenkomst doen, financieren of ondersteunen DIERPROEVEN in Nederland voor:

 • gezondheid mens & dier
 • kwaliteit van leven
 • natuur & milieu

PROEFDIERVRIJE METHODEN hebben al veel proefdieren vervangen, maar dierproeven blijven nog steeds nodig. Het hoe en waarom wordt voor elk gebruik onafhankelijk beoordeeld.

De dierproeven die in Nederland worden gedaan zijn in het belang van de samenleving. Daarom vinden wij het belangrijk OPEN en TRANSPARANT te zijn over ons gebruik van proefdieren volgens de volgende toezeggingen:

 1. We zijn duidelijk over wanneer, hoe en waarom we dieren in onderzoek gebruiken.
 2. We streven naar betere communicatie over proefdieronderzoek in Nederland met media en publiek.
 3. We bieden proactief mogelijkheden aan het brede publiek om kennis te maken met proefdieronderzoek en de regelgeving die daarop van toepassing is.
 4. Jaarlijks rapporteren we onze voortgang en delen we ervaringen met elkaar.

Jaarverslag 2023

Nederlandse Transparantieovereenkomst Dierproeven

Engelse vertaling Transparantieovereenkomst Dierproeven

Ondertekenaars

Deel deze pagina