Instanties

Brancheverenigingen


Online is er steeds meer informatie beschikbaar over o.a. dierproeven, proefdiervrije innovatie, onderzoeken en gezondheidszorg. Welke informatie klopt en is te vertrouwen? Om de zoektocht naar de juiste informatie over wat makkelijker te maken heeft de SID hieronder een overzicht gemaakt van enkele brancheverenigingen.

Nederlandse Cosmetica Vereniging (NCV)

De Nederlandse Cosmetica Vereniging (NCV) is de brancheorganisatie van fabrikanten, importeurs en merkhouders van cosmetica. De NCV is opgericht in 1950 en sindsdien dé belangenbehartiger van de cosmetica-industrie.
Klik hier voor meer informatie.

Nederlandse Federatie van Universiteit Medische Centra (NFU)

De NFU vertegenwoordigt de acht samenwerkende umc’s in Nederland, als belangenbehartiger en als werkgever van ruim 65.000 mensen.
Klik hier voor meer informatie.

Universiteiten van Nederland

In de Universiteiten van Nederland werken de Nederlandse universiteiten samen aan een sterke universitaire sector. In Universiteiten van Nederland verband laten de 14 Nederlandse universiteiten aan de buitenwereld zien hoe zij vorm geven aan hun maatschappelijke taak, formuleren ze gezamenlijke ambities rond wetenschappelijk onderwijs en onderzoek en valorisatie en lobbyen zij voor de randvoorwaarden die nodig zijn om deze ambities te verwezenlijken.
Klik hier voor meer informatie.

Vereniging Informatieve Geneeskunde (VIG)

De Vereniging Informatieve Geneeskunde (VIG) representeert geneesmiddelenbedrijven die zich bezighouden met de ontwikkeling en het op de markt brengen van nieuwe en vernieuwende geneesmiddelen. Deze medicijnen geven een antwoord op nieuwe inzichten in de behandeling van ziekten of op aandoeningen die tot nu toe onbehandelbaar zijn.
Klik hier voor meer informatie.

HollandBIO

HollandBIO is de belangenvereniging van biotech bedrijven in Nederland. Onze achterban is een afspiegeling van de biotech sector.
Klik hier voor meer informatie.