Disclaimer


Aansprakelijkheid
De Stichting Informatie Dierproeven (SID) besteedt de grootst mogelijke zorg aan inhoud van www.stichtinginformatiedierproeven.nl. Het kan echter voorkomen dat de gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is. Aan de inhoud van onze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. De SID aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit de inhoud van de website.

Websites van derden
Op de SID-website wordt naar derden gelinkt. De SID is hier evenmin aansprakelijk voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit de door die derden verstrekte informatie. De SID is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de via de links te ontsluiten websites, voor de privacybescherming op die websites of voor diensten die eventueel via die websites worden aangeboden.

Auteursrechten
Alle auteursrechten op de inhoud van de SID-website komen toe aan Stichting Informatie Dierproeven. Niets uit de inhoud, ook niet het SID-logo, mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming worden gebruikt in welke vorm en/ of op welke wijze dan ook. Toestemming kan worden gevraagd via info@informatiedierproeven.nl.

Vragen? Neem contact op via info@informatiedierproeven.nl.