De organisatie

Stichting Informatie Dierproeven

De Stichting Informatie Dierproeven (SID) is opgericht in 2004 met als doelstelling te voorzien in de behoefte aan informatie over dierproeven in Nederland. De SID geeft een zo objectief mogelijk beeld van het belang van dierproeven, in het bijzonder van dierproeven in Nederland. Dit houdt geen waardeoordeel in over afzonderlijke proeven of de wet- en regelgeving die erop van toepassing is.

De dagelijkse werkzaamheden en activiteiten van SID worden bekostigd uit de jaarlijkse bijdragen van verschillende donateurs. Voor specifieke projecten worden aparte donatie- en subsidieverzoeken uitgezet en ook ontvangen.


Missie & Visie

De Stichting Informatie Dierproeven geeft informatie over dierproeven vanuit het maatschappelijk nut dat ermee wordt nagestreefd. We dragen onze inzichten uit aan iedereen die daarvan kennis wil nemen. De samenleving heeft recht op volledige informatie over het gebruik van dieren voor deze doeleinden en de afwegingen die daarbij worden gemaakt. Dierproeven zijn in een aantal gevallen verplicht gesteld door nationale en internationale overheden. Dierexperimenteel onderzoek is – onder strikte voorwaarden – aanvaardbaar en noodzakelijk voor het verwerven van fundamentele kennis en voor onderzoek ter bevordering van de gezondheid van mens en dier en de bescherming van het milieu. Elk jaar maakt de SID de Zo doen ze dat! Deze brochure is de publieksversie van Zo Doende, het jaarverslag over dierproeven en proefdieren van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Download de Zo doen ze dat! hier.

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de Stichting Informatie Dierproeven bestaat uit 4 leden:

  • Wilbert Frieling, voorzitter & secretaris
  • Tineke Coenen, penningmeester
  • Martje Fentener van Vlissingen, bestuurslid
  • Erik Visser, bestuurslid

Het SID bestuur is verantwoordelijk voor het bestuur, beleid en financieel beheer. In zijn dagelijkse werkzaamheden en met name wat betreft de communicatie-activiteiten wordt het SID bestuur ondersteund door het Haarlemse communicatiebureau Van Luyken. De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden op vrijwillige basis. De werkzaamheden van Van Luyken worden merendeels op urenbasis vergoed, waarbij Erik Visser (bestuurslid) een deel van zijn werkzaamheden om niet uitvoert.