Transparantie en openheid

ALURES: EU-database dierproeven


De Europese Commissie heeft ALURES, haar eerste statistische database over het gebruik van dieren voor wetenschappelijke doeleinden, online geopend. De EU streeft naar transparantie en stelt daarom eisen aan de rapportage van de lidstaten. Het Uitvoeringsbesluit 2020/569/EU bevat nauwkeurige instructies voor de statistische gegevens over diergebruik. De overzichten van de lidstaten werden voorheen verschillend gepresenteerd. Dat is nu gelijk getrokken en daarmee zijn ze doorzoekbaar gemaakt.

Database proefdieren en dierproeven

ALURES biedt gratis toegang aan iedereen die meer informatie wil over het gebruik van dieren voor wetenschappelijke doeleinden in de EU. De database bestaat uit drie delen.

In deel één worden de aantallen dieren vermeld die voor het eerst worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek en andere toepassingen (testen, routineproductie en opleiding en vaardigheidsonderwijs). Ook komt de herkomst van de dieren aan bod.

Deel twee geeft een overzicht van het gebruik van dieren (eerste en latere hergebruik) en ook waarvoor (zoals: specifiek onderzoeksgebied, type test, wettelijke eis). Ook komt hier de ernst van de aantasting van het welzijn van de gebruikte dieren (licht, matig of ernstig, als vastgesteld aan het eind van de proef) aan bod.

In deel drie wordt ingegaan op het creëren, fokken en gebruik van genetisch gewijzigde dieren. Op dit moment zijn alle statistieken van 2015 tot en met 2017 in ALURES opgenomen.

Niet-technische samenvatting van projectvergunning (NTS)

Het Uitvoeringsbesluit 2020/569/EU schrijft nu ook een formulier voor dat de niet-technische samenvatting van een projectvergunning in een data-format weergeeft.

Eerder werden in de lidstaten allerlei formulieren gebruikt. Deze werden op verschillende manieren openbaar gemaakt. In Nederland gebeurde dit op de website van de Centrale Commissie Dierproeven (CCD).

Met ingang van 2021 gebruiken alle EU-lidstaten het gemeenschappelijke format, dat ze invullen in de eigen officiële taal. Deze formulieren worden via ALURES beschikbaar voor geïnteresseerden. Met name de vele EU-talen zijn nog een uitdaging. Toch is het een grote stap voorwaarts in de transparantie rondom projectvergunningen. Belangrijk om te beseffen: in een projectvergunning wordt uitgegaan van het maximale aantal dieren en de maximale welzijnsaantasting, het is dus een worst case scenario. De daadwerkelijke uitvoering zal mogelijk minder dierproeven met minder welzijnsaantasting opleveren. Of dat zo is, blijkt uit de jaarlijkse statistische rapportage.

Meer informatie over ALURES vind je op de website van de Europese Commissie: ec.europa.eu