Instanties

Internationale organisaties


Online is er steeds meer informatie beschikbaar over o.a. dierproeven, proefdiervrije innovatie, onderzoeken en gezondheidszorg. Welke informatie klopt en is te vertrouwen? Om de zoektocht naar de juiste informatie wat makkelijker te maken heeft de SID een overzicht gemaakt van nuttige en informatieve internationale organisaties.

European Animal Research Association (EARA)

European Animal Research Association (EARA) is een communicatie- en belangenorganisatie met als missie de interesse in biomedisch onderzoek en innovaties in de gezondheidszorg in Europa te behartigen. Door juiste, wetenschappelijk onderbouwde informatie over de voordelen van biomedisch onderzoek met dierproeven te bieden, wil EARA het publiek informeren, voorlichten en samenbrengen, om zo het onderzoek te steunen en een open debat te stimuleren over het gebruik van dieren voor wetenschappelijk onderzoek.
Klik hier voor meer informatie.

Infopunt Proefdieronderzoek (IPPO)

Infopunt Proefdieronderzoek (IPPO) wil correcte informatie verstrekken over hoe, wanneer en waarom proefdieren worden gebruikt in wetenschappelijk onderzoek. Het InfoPunt is een communicatieplatform tussen wetenschappers en het brede publiek waar we kunnen discussiëren over de voor- en nadelen van proefdieronderzoek, maar ook over de wetenschappelijke en maatschappelijke vooruitgang die geboekt wordt dankzij het gebruik van proefdieren.
Klik hier voor meer informatie.

Tierversuchen Verstehen

De Duitse organisatie Tierversuchen Verstehen biedt uitgebreide, actuele en op feiten gebaseerde informatie over dierproeven bij door de overheid gefinancierde onderzoeksinstellingen in Duitsland. Tierversuchen Verstehen geeft inzicht in de noodzaak van verantwoorde dierproeven en bevordert de dialoog tussen wetenschap en publiek.
Klik hier voor meer informatie.