EARA website-onderzoek 2024: onderzoeksinstituten in Nederland boeken aanzienlijke vooruitgang op het gebied van transparantie over dierproeven

  • 29 april 2024
  • leestijd 3 minuten

Uit een onderzoek van de European Animal Research Association (EARA) naar de websites van biomedische onderzoeksinstellingen in Nederland, om te beoordelen hoe open zij zijn over hun dierproefonderzoek, blijkt dat Nederlandse instellingen transparanter zijn dan ooit tevoren.


De EARA-studie over in de EU gevestigde websites 2024, die vandaag is gepubliceerd, heeft in 2023 in totaal 908 websites in de hele EU geanalyseerd. Het rapport is nu gepresenteerd aan de Europese Commissie. In Nederland werden 62 institutionele websites beoordeeld, waaronder die van zowel publieke als private instellingen zoals universiteiten, onderzoekscentra en farmaceutische bedrijven.

De belangrijkste bevindingen zijn:

  • In de belangrijkste categorie heeft meer dan de helft van de Nederlandse biomedische instellingen (55%) een duidelijke verklaring op hun website staan waarin het gebruik van dieren in onderzoek wordt toegelicht in voor het publiek begrijpelijke taal. Dit percentage ligt hoger dan het algemene EU-gemiddelde (45%).
  • Nederlandse instellingen tonen verbetering in het presenteren van casestudies (61%), afbeeldingen (50%) en uitgebreide achtergrondinformatie (55%) over het gebruik van dieren in onderzoek, inclusief veelgestelde vragen en nuttige links.
  • Net als in veel andere EU-landen kan de aanwezigheid van statistische informatie over het gebruik van dieren bij individuele instellingen (35%) en de prominentie van website-inhoud (42%) worden verbeterd.

Een analyse van de websites van instellingen die de Nederlandse Transparantieovereenkomst Dierproeven – gelanceerd in 2021 met inmiddels 21 ondertekenaars – hebben ondertekend, toont veel betere resultaten. Bijna alle instellingen (95%) hebben een duidelijke verklaring over dierproeven op hun website. Driekwart van de ondertekenenaars haalde ook de vereiste norm in elke andere beoordeelde categorie.


Kirk Leech, uitvoerend directeur van EARA: “Nederlandse instellingen hebben grote stappen gezet in het transparanter zijn over de inzet van proefdieren bij onderzoek. Met name de ondertekenaars van het Transparantieakkoord, die een voorbeeld vormen voor de rest van de EU.”


Transparantieovereenkomsten zijn in heel Europa een succesvolle aanjager geweest voor meer initiatieven om het publiek van nuttige informatie te voorzien over onderzoek bij individuele instellingen en hebben geleid tot meer openheid. Transparantieovereenkomsten zijn afgesloten in onder andere België, Frankrijk, Duitsland, Nederland, Portugal en Spanje.


Sinds het vorige EARA-onderzoek in 2020 zijn er strengere criteria ingevoerd in de beoordelingscategorieën, waardoor directe vergelijkingen niet mogelijk zijn. Toen EARA in 2017 begon met het beoordelen van websites, was de aanwezigheid van goede kwaliteit website-inhoud over dierproeven zeldzaam, maar sindsdien zijn er significante verbeteringen aangebracht.


Sinds het vorige EARA-onderzoek in 2020 zijn er strengere criteria ingevoerd voor de beoordelingscategorieën, waardoor directe vergelijkingen niet mogelijk zijn. Toen EARA in 2017 voor het eerst websites begon te beoordelen, was de aanwezigheid van kwalitatief goede website-inhoud over dierproeven zeldzaam. Sindsdien hebben significante verbeteringen het mogelijk gemaakt om de maatstaf te verhogen.


EARA is er nu van overtuigd dat als een instelling in alle categorieën de vereiste normen kan halen, deze instelling het publiek zal voorzien van de uitgebreide informatie die nodig is om een weloverwogen oordeel te vormen over het gebruik van dieren in biomedisch onderzoek.

Bron: EARA

Misschien vind je deze artikelen ook interessant: