Portfolio: Over SID

Over Stichting Informatie Dierproeven

3 juni 2016

De Stichting Informatie Dierproeven (SID) is opgericht in 2004 met als doelstelling te voorzien in de behoefte aan informatie over dierproeven in Nederland. De SID geeft een zo objectief mogelijk beeld van het belang van dierproeven, in het bijzonder van dierproeven in Nederland. Dit houdt geen waardeoordeel in over afzonderlijke proeven of de wet- en regelgeving die erop van toepassing is.

Missie en visie

De Stichting Informatie Dierproeven geeft informatie over dierproeven vanuit het maatschappelijk nut dat ermee wordt nagestreefd. We dragen onze inzichten uit aan iedereen die daarvan kennis wil nemen. De samenleving heeft recht op volledige informatie over het gebruik van dieren voor deze doeleinden en de afwegingen die daarbij worden gemaakt. Dierproeven zijn in een aantal gevallen verplicht gesteld door nationale en internationale overheden. Dierexperimenteel onderzoek is – onder strikte voorwaarden – aanvaardbaar en noodzakelijk voor het verwerven van fundamentele kennis en voor onderzoek ter bevordering van de gezondheid van mens en dier en de bescherming van het milieu.

Elk jaar maakt de SID de Zo doen ze dat! Deze brochure is de publieksversie van Zo Doende 2015, het jaarverslag over dierproeven en proefdieren van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Download de Zo doen ze dat! hier.