Vlugschrift: Nederland wil in 2025 voorloper zijn in proefdiervrij onderzoek.

28 november 2016

Nederland wil in 2025 voorloper zijn in proefdiervrij onderzoek.
De Nederlandse overheid heeft bij monde van staatssecretaris van Dam (PvdA, Economische Zaken) herhaald er naar te streven in 2025 wereldleider te zijn in proefdiervrij onderzoek. Dit streven, deze hernieuwde verklaring, is de oorzaak van veel onjuiste berichten in de media en daarbuiten. Reden voor ons om in dit vlugschrift de feiten onder elkaar te zetten.

Zoals gesteld is het de ambitie van de overheid Nederland in 2025 wereldleider te laten zijn in proefdiervrij onderzoek. Dat wil NIET zeggen dat Nederland dan proefdiervrij IS. Een wijdverbreid misverstand. De staatssecretaris steunt de gedachte een fonds op te richten dat gaat investeren in proeven waarbij in het geheel geen dieren meer nodig zijn. Dit fonds is een van de aanbevelingen uit het advies van de ‘Denktank Aanvullende financiering alternatieven voor dierproeven’. De staatssecretaris heeft dit advies over het gebruik van proefdieren voor onderzoek naar de Tweede Kamer gestuurd. De bewindsman gaat met betrokken partijen praten over de oprichting van het fonds. Als (publiek-) private partijen bereid zijn de financiële middelen toe te zeggen, neemt hij de aanloopkosten voor zijn rekening.

Zo min mogelijk dierproeven…..
De regering streeft dus naar zo min mogelijk dierproeven totdat deze uiteindelijk geheel niet meer nodig zijn. Dat is de toekomst. Een goed actueel voorbeeld is het gebruik van menselijke kunsthuid bij proeven van het RIVM, dat dieren geheel overbodig maakt bij de allergietesten die bij veel nieuwe producten verplicht zijn.

….. maar geen misverstanden
Zoals de donateurs van ons gewend zijn, streven we er naar feitelijke, objectieve informatie te geven. Dat geldt ook over dit onderwerp. We verzoeken iedereen deze informatie te gebruiken in de discussie over de voortrekkersrol die Nederland nastreeft in het debat over het verminderen van dierproeven, waarmee tegelijkertijd alle ontstane misverstanden worden bestreden. Dus Nederland zegt nu niet dat er vanaf 2025 geen dierproeven meer mogelijk zijn in Nederland.