Geschiedenis

24 mei 2016

Nederland heeft sinds 1977 een Wet op de dierproeven (Wod). Daar is een lange geschiedenis aan vooraf gegaan. Bijna honderd jaar eerder, in 1881, stonden dierproeven voor het eerst op de agenda van de regering. De overheid stelde toen straffen vast voor het mishandelen van dieren in geval van opzettelijke wreedheid.

Wet op de Dierproeven
In 1907 stelde een Staatscommissie voor de goede behandeling van proefdieren te bewaken met vergunningen en maatregelen. De wet is er toen toch niet gekomen, de overheid liet het over aan de deskundigheid van de onderzoekers hoe zij met dieren omgingen. De wetgeving liet tot 1977 op zich wachten, maar toen kreeg Nederland wel een Wet op de dierproeven, die bovendien veel verder ging dan dierproefwetgeving elders in de wereld.

Sinds 1985 is bovendien een Dierproevenbesluit van kracht. Hierin zijn onder meer de voorwaarden vastgelegd voor bedrijven, instellingen en onderzoekers die met proefdieren willen werken. In 2002 is de Wod voor het laatst aangescherpt. Sindsdien mag je in Nederland geen dierproeven meer doen met mensapen.