Hebben mensen het recht om proeven op dieren te doen?

  • 17 juni 2022
  • leestijd 1 minuut

Er zijn mensen die het gebruiken van dieren, voor welk doel dan ook, afwijzen. Dat is een te respecteren standpunt. Anderen vinden het gebruik van dieren onder voorwaarden aanvaardbaar. De Verklaring van Helsinki, die in 1964 is aanvaard door de 18e World Medical Assembly stelt dat medisch onderzoek op mensen gebaseerd moet zijn op gedegen laboratoriumonderzoek en dierexperimenteel onderzoek. Internationale en nationale overheden stellen dierproeven, onder strikte voorwaarden, daarom wettelijk verplicht voordat geneesmiddelen, vaccins of andere medische stoffen bij mensen mogen worden toegepast.

Misschien vind je deze artikelen ook interessant: