Vaccins testen met celkweek: vervanging dierproeven

17 januari 2017

Voordat een vaccin op de markt komt wordt het uitvoerig getest. Ook na productie wordt elke partij vaccins getest op veiligheid en werkzaamheid. Omdat het wettelijk verplicht is, voor een aantal vaccinaties (o.a. difterie, tetanus en kinkhoest), gebeurt dit standaard met dierproeven. Aan de Universiteit Utrecht onderzocht men een alternatief voor de dierproeven. Celkweekmethoden laten een veelbelovend resultaat zien.

Promovendus Marieke Hoonakker van de Universiteit Utrecht toont aan dat voor het testen van het kinkhoestvaccin, celkweek gebruikt kan worden. Haar onderzoek wijst uit dat celkweekmethoden onderscheid kunnen maken tussen goed en slecht werkzame vaccins, én ook de veiligheid van het kinkhoestvaccin kunnen waarborgen. Het valideren van deze onderzoeksmethoden voor het kinkhoestvaccin, en mogelijk andere vaccins in de toekomst, zal zorgen voor een afname van dierproeven.

De resultaten van de promotie sluiten mooi aan bij de ambitie van Staatssecretaris van Dam en het adviesrapport van het Nationaal Comité dierproevenbeleid: Uitfaseren dierproeven en stimuleren proefdiervrije innovatie.

Bron: Universiteit van Utrecht