Over Stichting Informatie Dierproeven

3 juni 2016

De Stichting Informatie Dierproeven (SID) is opgericht in 2004 met als doelstelling te voorzien in de behoefte aan informatie over dierproeven in Nederland. De SID geeft een zo objectief mogelijk beeld van het belang van dierproeven, in het bijzonder van dierproeven in Nederland. Dit houdt geen waardeoordeel in over afzonderlijke proeven of de wet- en regelgeving die erop van toepassing is.

Missie en visie

De Stichting Informatie Dierproeven geeft informatie over dierproeven vanuit het maatschappelijk nut dat ermee wordt nagestreefd. We dragen onze inzichten uit aan iedereen die daarvan kennis wil nemen. De samenleving heeft recht op volledige informatie over het gebruik van dieren voor deze doeleinden en de afwegingen die daarbij worden gemaakt. Dierproeven zijn in een aantal gevallen verplicht gesteld door nationale en internationale overheden. Dierexperimenteel onderzoek is – onder strikte voorwaarden – aanvaardbaar en noodzakelijk voor het verwerven van fundamentele kennis en voor onderzoek ter bevordering van de gezondheid van mens en dier en de bescherming van het milieu.

Elk jaar maakt de SID de Zo doen ze dat! Deze brochure is de publieksversie van Zo Doende, het jaarverslag over dierproeven en proefdieren van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Download de Zo doen ze dat! hier.

Privacyverklaring

Stichting Informatie Dierproeven respecteert de privacy van alle gebruikers van de website www.stichtinginformatiedierproeven.nl en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld en een passende bescherming geniet. Stichting Informatie Dierproeven gebruikt de gegevens alleen voor het voldoen aan uw vragen en onze antwoorden daarop. De stichting verstrekt uw persoonlijke gegevens niet aan derden.

Privacy kinderen
Op onze website is een pagina ingericht voor het geven van informatie over lesmateriaal voor kinderen en leraren. Stichting Informatie Dierproeven zoekt niet naar informatie over kinderen jonger dan 12 jaar. Als u hierover vragen heeft, mail ons dan op info@informatiedierproeven.nl.

Cookies
Zoals bij iedere website levert uw bezoek aan onze website informatie op over het gebruik ervan. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en niet aan derden verstrekt. Wij gebruiken deze informatie alleen voor het optimaliseren van onze website.

Bewaartermijn
De Stichting Informatie Dierproeven bewaart de door u verstrekte persoonlijke gegevens zolang dat nodig is om uw vragen te kunnen beantwoorden of totdat u aangeeft dat we de gegevens moeten verwijderen.

Heeft u vragen of opmerkingen over deze privacy verklaring, stuur uw bericht naar info@informatiedierproeven.nl.