Omkeren verouderingsproces bij muis

28 maart 2017

Gezond ouder worden, is het doel van onderzoek dat onder andere in Rotterdam wordt gedaan.  Onderzoekers van de Erasmus Universiteit hebben een methode ontwikkeld waarbij muizen jonger worden. Ze zijn niet de eersten, maar hun methode wekt bewondering in de onderzoekswereld.

Rotterdamse methode
De Rotterdamse methode grijpt in bij het proces van afdanking van cellen. Dit is een belangrijke oorzaak van veroudering. Beschadigde cellen die zichzelf niet meer kunnen repareren gaan in permanente rust of stoppen met leven. De cellen die in ruste gaan, kunnen omliggende celen aanzetten tot veroudering. Een dode cel is dus gunstiger omdat de veroudering dan niet wordt gestimuleerd. In Rotterdam zochten ze uit waarom de ene cel wel sterft en de ander in ruste blijft. De onderzoekers ontdekten dat een koppeling tussen twee eiwitten een cel belet om te sterven. Een specifiek stofje zorgt er nu voor dat de cellen niet meer in ruste, maar dood gaan.

Kanker
Niet het eeuwige leven, maar gezonder oud worden is het doel van het onderzoek. Op celniveau lijken de processen van veroudering en wildgroei erg op elkaar. Onderzoek naar het stoppen of omkeren van veroudering, kan relevant zijn voor de behandeling van kanker.

Meer onderzoek
Vooralsnog lijkt het erop dat het gebruikte stofje niet schadelijk is voor omliggende cellen en geen bijwerkingen heeft. Verder onderzoek moet uitwijzen of dit ook op langere termijn zo blijft én of gebruik voor mensen veilig is. Mochten de uitkomsten positief zijn dan zal eerst gekeken worden naar een toepassing bij kanker. Later volgen mogelijk andere ouderdomsziekten.

Bronnen: ErasmusMCTrouw en EenVandaag