Organisaties in gesprek over dierproeven tijdens Open Week

  • 5 mei 2022
  • leestijd 3 minuten

In het kader van de Nederlandse Transparantieovereenkomst Dierproeven introduceren de ondertekenaars volgende week de Open Week 2022. In de week van 9 tot en met 13 mei organiseren vier ondertekenaars uiteenlopende activiteiten waarin ze in gesprek gaan over dierproeven. Volledige informatie en online materiaal is terug te vinden op de website van Stichting Informatie Dierproeven (SID).

Transparantieovereenkomst Dierproeven

Het doel van de Transparantieovereenkomst is een opener en transparanter klimaat te creëren rondom dierproeven, een onderwerp dat doorgaans tot felle discussies leidt in de samenleving, de media en de politiek. Omdat dierproeven zo gevoelig liggen, is goede communicatie in de juiste context essentieel. Het is wettelijk bepaald dat Nederlandse onderzoeksinstellingen informatie verstrekken over de dierproeven die ze doen, maar dit is niet altijd informatie die voor iedereen toegankelijk en te begrijpen is.

De ondergetekenden zijn: Amsterdam UMC, Biomedical Primate Research Centre, Charles River Laboratories Den Bosch B.V., Envigo RMS B.V., Erasmus Universitair Medisch Centrum, Herseninstituut, Hubrecht Institute, Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Leiden Universiteit, Leiden Universitair Medisch Centrum, Nederlands Instituut voor ecologie, Nederlands Kanker Instituut, Radboudumc, Radboud Universiteit, Rijksuniversiteit Groningen, TNO, Universiteit Maastricht, Sportvisserij Nederland, Vrije Universiteit Amsterdam en Wageningen University & Research.

Programma

Op maandag 9 mei vinden er twee evenementen bij het Centraal Dierenlaboratorium in Nijmegen plaats. In de ochtend is er een programma voor genodigden (politici en stakeholders) waarin drie professoren een presentatie geven over hun lopende onderzoeken. De ochtend wordt afgesloten met een rondleiding door het dierenlaboratorium en dierenverblijven. In de middag komen de ondertekenaars van de Nederlandse Transparantieovereenkomst Dierproeven samen om de huidige stand van zaken te bespreken en om ideeën en ambities uit te wisselen rond het thema ‘Hoe kunnen we allemaal bijdragen aan een opener en transparanter klimaat rondom dierproeven en proefdieren?’

Op woensdag 11 mei organiseert Charles River Laboratories in Den Bosch Labgesprekken. De onderzoeksorganisatie verwelkomt de lokale samenleving en gaat in gesprek met nabije bedrijven, buurtbewoners, politici en media over haar onderzoeken en de inzet van proefdieren die daarbij dikwijls vereist is.

Sportvisserij Nederland doet ook mee aan de Open Week op donderdag 12 mei. Dat er ook dierproeven ten behoeve van dieren zelf worden gedaan, is nog niet zo bekend. Sportvisserij Nederland legt daarom in een korte film uit hoe vissen een zender krijgen en waarom dit een dierproef ten behoeve van de vissen zelf is.

De week wordt afgesloten op vrijdag 13 mei bij het Biomedical Primate Research Centre in Rijkswijk waar lokale journalisten worden uitgenodigd voor een bezoek. Zij zullen een lezing bijwonen, gevolgd door een rondleiding over het terrein.

“De Open Week is een ontzettend mooi initiatief van de ondertekenaars. Alleen door in dialoog te gaan met het bredere publiek over waarom we dierproeven doen, kunnen we tot een beter wederzijds begrip komen”, aldus Kirk Leech, directeur van European Animal Research Association (EARA). Wilbert Frieling, voorzitter Stichting Informatie Dierproeven (SID), vult aan: “We hopen dat meer organisaties zich gaan verbinden met de Transparantieovereenkomst, zodat het op den duur makkelijker wordt om in Nederland over dierproeven te praten.”

Proefdieren in onderzoek

Dieren worden alleen ingezet in onderzoek als er geen proefdiervrije methode beschikbaar is, die geaccepteerd is door regelgevende instanties, in alle andere gevallen zijn dierproeven in Nederland verboden. Binnen Nederland is de muis de meest voorkomende proefdiersoort in biomedisch onderzoek. De muis en verschillende andere diersoorten, waaronder ook een gering aantal primaten, hebben een onmisbare rol gespeeld in de ontwikkeling van elk succesvol COVID19-vaccin.

Meer informatie over de Transparantieovereenkomst Dierproeven en de Open Week 2022 kunt u hier lezen.

Misschien vind je deze artikelen ook interessant: