Open week: in gesprek over dierproeven

  • 9 mei 2022
  • leestijd 4 minuten

In het kader van de Nederlandse Transparantieovereenkomst Dierproeven organiseren enkele instituten een open dag in de Open Week van 9 tot en met 13 mei. Hieronder tref je meer informatie over de open dagen en deelnemende organisaties.

Maandag 9 mei:
Radboudumc & Radboud Universiteit – Open en transparant onderzoek met proefdieren

Bij het Centraal Dierenlaboratorium in Nijmegen vinden op 9 mei twee evenementen op locatie plaats. In de ochtend is er een programma voor genodigden (politici, beleidsmedewerkers van de overheid, leden CCD, IvD, journalisten etc.). In het ochtendprogramma komen drie professoren aan het woord. Professor Judith Homberg geeft een korte lezing over proefdier(vrij) onderzoek bij de Radboud Universiteit en het Radboudumc. Daarna is professor Nael Nadif aan het woord. Hij vertelt meer over zijn stamcelmodellen voor onderzoek naar ziekten van het brein. Zijn presentatie wordt opgevolgd door Dr. Liza Genzel. Liza vertelt de genodigden meer over proefdier(vrij) fundamenteel en toegepast onderzoek. De ochtend wordt afgesloten met een rondleiding door het dierenlaboratorium en een gezamenlijke lunch. De presentaties worden opgenomen en later via onze website gedeeld.

In de middag komen de ondertekenaars van de Nederlandse Transparantieovereenkomst Dierproeven samen in Nijmegen om het o.a. te hebben over communicatie over proefdieronderzoek. Hoe doe je dat? En hoe kunnen we allemaal bijdragen aan een opener en transparanter klimaat rondom dierproeven en proefdieren. De middag wordt afgesloten met een rondleiding door het dierenlaboratorium. Deze rondleiding wordt gefilmd en kun je op een later moment via onze website bekijken.

Woensdag 11 mei:
Charles River Laboratories – Labgesprekken

Op 11 mei organiseert Charles River Laboratories in Den Bosch ‘Labgesprekken’, een dag waarop de onderzoeksorganisatie de lokale samenleving verwelkomt en in gesprek gaat met nabije bedrijven, buurtbewoners, politici en media. Dit wordt georganiseerd in het kader van de getekende Transparantieovereenkomst Dierproeven, waarin verschillende partners in de onderzoekssector toezeggen bij te dragen aan open communicatie over proefdieronderzoek. Hoewel de overeenkomst nieuw is, is de inhoud dat niet: het is een logische voortzetting van de praktijk van Charles River om zo proactief en transparant mogelijk te communiceren over haar onderzoeken en de inzet van proefdieren die daarbij dikwijls vereist is.

Communicatie is niet de hoofdbusiness van Charles River, maar de organisatie begrijpt de emotie die komt kijken bij de inzet van dierproeven en ziet het daarom als haar plicht om hieraan voortdurend aandacht te besteden en duiding te geven op de cijfers. Opdat zoveel mogelijk mensen in Nederland het volledige verhaal kennen rondom nut, noodzaak en neerwaartse trend van de inzet ervan. Want er wordt steeds vaker een onderzoeksmethode ingezet zonder dieren. Daar draagt Charles River actief aan bij. Tijdens de ‘Labgesprekken’ gaat Charles River hier graag verder op in en legt daarbij uit waarom onze samenleving steeds meer om onderzoek vraagt, waardoor het aantal dierproeven in absolute zin toch nog toeneemt.

Donderdag 12 mei:
Sportvisserij Nederland – Dierproeven met vissen in het wild

Bij dierroeven denkt men doorgaans aan het gebruik van dieren in laboratoria voor medisch en/of toxicologisch wetenschappelijk onderzoek. Dat er ook dierproeven ten behoeve van dieren zelf worden gedaan, is veel minder bekend. En juist dat laatste is regelmatig het geval bij onderzoeken met wilde dieren in hun eigen natuurlijke leefomgeving (biotoop). Een mooi voorbeeld hiervan zijn telemetrische onderzoeken met wilde dieren. In zo’n telemetrisch onderzoek wordt informatie over een dier op afstand verzameld. Vissen krijgen bijvoorbeeld een zender en kunnen daarmee op afstand in de gaten worden gehouden. In Nederland doen we deze onderzoeken om het gebruik van verschillende leefgebieden door vissen (habitatgebruik) te monitoren en hun verplaatsingen tussen die gebieden in kaart te brengen (migratiegedrag). Sportvisserij Nederland vertelt je graag meer over het onderzoek met vissen in het wild.

Wil jij meer weten over visonderzoeken of misschien zelfs een keer zo’n onderzoek bijwonen? Neem dan contact op via info@sportvisserijnederland.nl en vermeld daarbij Visonderzoek.

Vrijdag 13 mei: Biomedical Primate Research Centre – Dierproeven en BPRC

BPRC is het Biomedical Primate Research Centre in Rijswijk. Hier wordt biomedisch onderzoek gedaan naar diverse ernstige ziektes die een bedreiging vormen voor de menselijke gezondheid wereldwijd. Voor de open dag heeft het BPRC lokale journalisten uitgenodigd om een breder beeld te geven over het onderwerp dierproeven en het verhaal van BPRC. Op deze dag geeft de organisatie journalisten een inkijkje in het bedrijf, de visie, de dieren, het laboratorium en de techniek die erbij komt kijken.

Misschien vind je deze artikelen ook interessant: