Nieuw proefdierbeleid Wageningen University & Research

  • 29 juni 2020
  • leestijd 1 minuut

Alle dierproeven bij Wageningen University & Research (WUR) voldoen aan de Wet op de dierproeven (Wod). Aanvullend heeft WUR een eigen beleid geformuleerd. 

Onderzoek en onderwijs van WUR

De missie van WUR is “to explore the potential of nature to improve the quality of life”. WUR geeft onderwijs en doet onderzoek om invulling te geven aan die missie. In het onderwijs en het onderzoek van WUR is het gebruik van dieren en het uitvoeren van dierproeven essentieel. Dieren worden ingezet als model voor de mens, voor fundamenteel biologisch onderzoek en als model voor de diersoort zelf (doeldieronderzoek). Bij doeldieronderzoek gaat het om gehouden (productie- en gezelschapsdieren) en niet-gehouden dieren (wilde fauna). Een deel van het proefdieronderzoek bij WUR is wettelijk verplicht, bijvoorbeeld voor het ontwikkelen en controleren van vaccins en geneesmiddelen.

Eigen beleid

Alle dierproeven bij de WUR voldoen aan de Wet op de dierproeven. Aanvullend heeft WUR een eigen beleid op het gebied van dierproeven geformuleerd. Ga naar de website van WUR om meer te lezen over de 8 richtlijnen en ambities met betrekking tot dierproeven.

Bron: WUR

Misschien vind je deze artikelen ook interessant: