Het belang van dierproeven en mogelijkheden tot vermindering daarvan in fundamenteel-neurowetenschappelijk onderzoek

  • 9 juli 2019
  • leestijd 2 minuten

De KNAW heeft een inventarisatie gemaakt van innovatieve onderzoeksmethoden en -technieken die in de fundamentele neurowetenschappen potentie hebben om bij te dragen aan de beschikbaarheid van alternatieven voor diergebonden onderzoeksmethoden. Dit heeft zij gedaan op verzoek van de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Economische Zaken (inmiddels valt het dossier onder het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit).

De KNAW heeft als eerste stap een commissie ingesteld onder voorzitterschap van prof. dr. W.E. Bijker. Die commissie kreeg als taak om, bij wijze van pilot, specifiek de situatie in de fundamentele neurowetenschappen te verkennen. Doel van de KNAW was om voor de komende tien jaar innovatieve onderzoeksmethoden in dit wetenschapsgebied in kaart te brengen die potentie om dierproeven te vervangen, te verminderen of te verfijnen. Het zijn methoden en technieken die in recente jaren zijn opgekomen en die soms kunnen dienen als alternatief voor of als aanvulling op proefdieronderzoek.

Voor de KNAW staat voorop dat de fundamentele neurowetenschappen in Nederland in staat moeten blijven om belangrijke onderzoeksvragen over onze hersenen te beantwoorden. Daarmee kunnen de neurowetenschappen helpen antwoorden te vinden op grote uitdagingen waar onze samenleving voor staat. Een tweede belangrijk uitgangspunt is dat de Nederlandse neurowetenschappen internationaal gezien hun hoge kwaliteit kunnen behouden of versterken. De verkenning van de Commissie Bijker levert de bouwstenen voor deze inventarisatie.

Bron: KNAW

Misschien vind je deze artikelen ook interessant: