Minder dierproeven in 2016 – Zo doende 2016

12 maart 2018

Op vrijdag 9 maart 2018 heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) haar jaarverslag gepubliceerd, Zo doende 2016Het jaarverslag is een overzicht van het aantal gedane dierproeven in Nederland. Het geeft informatie over de dierproeven die vergunninghouders hebben uitgevoerd, de proefdieren die bij vergunninghoudende instellingen aanwezig zijn, en het toezicht dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft uitgevoerd op de naleving van de Wet op de dierproeven (Wod) in 2016.

In 2016 hebben 449.874 dierproeven in Nederland plaats gevonden. Dat zijn 78.285 (14,8%) minder dierproeven dan in 2015. Opmerkelijk is dat dieren gedood zijn zonder dat zij onderdeel waren van een dierproef. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen dieren die zijn doodgegaan of gedood na gebruik in fok en dieren die zijn dood gegaan of zijn gedood vóór gebruik in fok of dierproef (bijvoorbeeld doordat ze niet geschikt zijn voor gebruik in dierproeven). Het totaal aantal dieren dat in 2016 is doodgegaan zonder dat ze zijn gebruikt in een dierproef is 440.766. Dit is een stijging van 8,5 % ten opzichte van 2015.

Bron: NVWA

De Stichting Informatie Dierproeven zal in 2018 de jaarlijkse publieksversie van het jaarverslag, Dierproeven. Zo doen ze dat!, uitbrengen.