Het leven van een proefdier

20 mei 2016

De meeste proefdieren verblijven in laboratoria. Dieren worden ook bestudeerd in hun eigen leefomgeving, zo krijgen vogels bijvoorbeeld een zendertje om de jaarlijkse vogeltrek te bestuderen. Soms doen we onderzoek naar dieren op een boerderij.