Grondeekhoorn gebruikt zon als referentie

16 september 2016

Bij het verstoppen van hun voedsel houdt de grondeekhoorn rekening met de stand van de zon. De eekhoorns leven in Zuid-Afrika op kale vlaktes waar weinig begroeiing is die als ijkpunt kan dienen. Ze gebruiken de zon als referentiepunt om zich te oriënteren. Ook als ze voedsel  verstoppen lijken de beestjes gebruik te maken van de stand van de zon, aldus onderzoek van de Universiteit van Zürich.

De onderzoekers gaven de eekhoorns extra voer dat zij vervolgens verstopten. Via GPS tracking brachten de onderzoekers de route die de grondeekhoorns aflegden in kaart. Bijna altijd was de verstopplek  verbonden met de stand van de zon. Dit doet vermoeden dat de stand van de zon een belangrijke plek inneemt bij het vinden van een verstopplek voor hun voedselvoorraad.  Ook voor het terugvinden van de voorraad valt de eekhoorn terug op de stand van de zon. Ongeveer 24 uur na het verstoppen, wanneer de zon ongeveer gelijk staat als de dag ervoor, haalden de beestjes hun voorraad weer op.

Lees meer op de site van de Universiteit van Zurich