DNA efficiënter en veiliger bewerken

14 november 2017

Biologen van de Harvard University hebben een methode ontwikkeld die DNA heel nauwkeurig kan aanpassen. De nieuwe methode is nog efficiënter dan CRISPR/Cas9. En veiliger.

Met CRISPR/Cas9 kunnen onderzoekers genen in het DNA uitschakelen en fouten corrigeren. Maar aan dat laatste zitten nog aardig wat haken en ogen. CRISPR/Cas9 is samengesteld uit een gedeelte dat een exacte code in het DNA opspoort en een deel dat als een moleculaire schaar in het DNA knipt waar dat nodig is. De correctie bestaat een synthetisch stukje DNA met de juiste code. Maar vooralsnog werkt dit maar in tien procent van de cellen. In cellen die niet meer delen, zoals hersencellen, werkt de techniek nauwelijks.

DNA bestaat uit een lange code die is opgebouwd met vier verschillende basen, aangeduid met de letters A, T, G, en C. Zo’n base kan op een enkele plek in het DNA muteren in een van de overige drie basen. Ongeveer de helft van de ziekten die veroorzaakt worden door een mutatie van een enkele base, komt door een A die eigenlijk een G had moeten zijn. De nieuwe correctiemethode pakt precies dit probleem aan met een enzym dat de ene base verandert in een andere.

Al kunnen de huidige base editors maar vier van de twaalf aanpassingen uitvoeren, ze kunnen hiermee wel ongeveer twee derde van de mutaties die voorkomen bij mensen corrigeren. De enzymen pakken de meest voorkomende mutaties aan.

Bron: NewScientist