Dierproeven, transparantie en de Wet openbaarheid bestuur

7 juni 2017

De overheid publiceert transparante informatie over dierproeven. Bijvoorbeeld de niet technische samenvattingen van onderzoeksvoorstellen en het jaarverslag over de werkzaamheden (inspecties en handhaving, vergunningverlening en statistische gegevens over aantallen proefdieren en dierproeven) van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit. Van dat jaarverslag  maakt de SID  een toegankelijke publieksversie: Dierproeven. Zo doen ze dat!

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) is de afgelopen tien jaar vaak gebruikt om documenten over dierproeven op te vragen. Zowel het ministerie van Economische Zaken als de publiekrechtelijke vergunninghouders worden benaderd. Bij een Wob-verzoek worden andere belanghebbenden om hun zienswijze gevraagd. Tegen een Wob-besluit kunnen belanghebbenden bezwaar maken. De indiener kan op zijn beurt weer bezwaar maken als hij niet tevreden is met de informatie die het ministerie vrijgeeft. Na beslissing op bezwaar kunnen partijen naar de rechter.

Drie recente uitspraken van de Raad van State in hoger beroep laten zien dat zo’n proces soms jaren kan duren. Uit de uitspraken blijkt overigens dat adresgegevens van vergunninghouders en toeleveranciers niet in aanmerking komen voor openbaarmaking. Dat geldt ook voor gegevens over de proefdieren en dierproeven van de afzonderlijke vergunninghouders. Overheidsdienaren hebben eveneens recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Het mogelijke risico van dierenactivisme heeft de Raad van State doen besluiten dat dergelijke informatie niet openbaar hoeft te worden gemaakt.

Hier vindt u de betreffende uitspraken
RvS 15 maart 2017, ECLI:NL:RVS:2017:680
RvS 5 april 2017, ECLI:NL:RVS:2017:952
RvS 7 juni 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1498