Dierproeven en de politiek

7 juni 2017

Op 15 maart koos Nederland een nieuw parlement. Sinds die tijd wordt geprobeerd een nieuw kabinet te vormen. De onderhandelingen hierover worden op dit moment geleid door informateur Herman Tjeenk Willink. In het huidige (demissionaire) kabinet Rutte 2 beheerde staatssecretaris Sharon Dijksma (PvdA) van Economische Zaken de portefeuille Dierproeven. Na haar vertrek naar het ministerie van Infrastructuur & Milieu nam partijgenoot Martijn van Dam de portefeuille over.

De Tweede Kamer heeft onderwerpen rondom dierproeven controversieel verklaard. Dat betekent dat de parlementariërs deze onderwerpen pas weer in behandeling nemen als een nieuw kabinet is gevormd. Dat betekent dat bijvoorbeeld de verkenning Van aap naar beter van het Rathenau Instituut en het rapport van de expertcommissie van de Europese Commissie (SCHEER) van 18 mei jl. vooralsnog op de parlementaire plank blijven liggen.