Debat tweede kamer over dierproeven en TPI

18 april 2019

Op 11 april jl. legde Minister Carola Schouten verantwoording af over de Transitie Proefdiervrije Innovatie (TPI) en het beleid voor dierproeven.

TPI en dierproeven
Verschillende Kamerleden hebben lof voor de inspanningen om de transitie naar proefdiervrije innovaties te versnellen. Naast steun en lof voor TPI zijn en ook zeer kritische noten over dierproeven. Verschillende Kamerleden zijn in het eerste deel van het debat vooral kritisch over de sturing van het kabinet op dierproeven.

BPRC
De discussie met minister van Engelshoven over het Biomedical Primate Research Centre (BPRC) toont alle kanten van het vraagstuk. De minister van OCW ziet geen verschil tussen de ambitie van het Kabinet en de Kamer.

Aan de hand van het advies van het Rathenau Instituut heeft Minister van Engelshoven besloten dat het aantal dierproeven met apen in het BPRC met 40% te verminderen. Ook meldt de minister van OCW dat OCW het BPRC 2,3 miljoen euro betaald om te investeren in alternatieven en dierenwelzijn.

Het BPRC zal ook in gesprek moeten met de wetenschappers waarmee het samenwerkt. Dat kan volgens Van Engelshoven vorm krijgen in een helpathon. Deze manier van werken – waarbij onderzoekers bij het vinden van alternatieven voor dierproeven hulp vragen aan een TPI-vernieuwingsnetwerk – is in het vernieuwingsnetwerk Innovatief gezondheidsonderzoek effectief gebleken.

Alternatieven staan centraal
‘Gezondheidsonderzoek met wetenschappelijke excellentie zonder proefdieren’ is volgens minister Schouten de kern van de opgave waarvoor we met elkaar staan en een heldere ambitie van dit kabinet. ‘Daarom zijn we in 2018 ook gestart met TPI.’ Ze vindt dat TPI inmiddels ‘goed uit de startblokken is gekomen’ en ziet steeds meer personen en partijen aansluiten bij het benodigde gesprek. ‘De beweging wordt steeds breder, met de vernieuwingsnetwerken als spil van de aanpak.’

Bron: transitieproefdiervrijeinnovatie.nl