Portfolio: Dierproeven en alternatieven

Aantal dierproeven

26 april 2016

De registratie van dierproeven startte in 1978. In dat jaar werden 1.572.534 dierproeven gedaan. In 2014 veranderde de statische rapportage. Hierdoor laten de gegevens van voor en 2014 zich moeilijk met elkaar vergelijken. In 2018 registreerden de Nederlandse vergunninghouders 448.399 dierproeven.

Proefdieren kunnen onder voorwaarden worden hergebruikt in verschillende proeven. Hierdoor ligt het werkelijke aantal proefdieren lager dan het aantal verrichte dierproeven. In 2018 zijn bij 10.522 procedures dieren één of meerdere malen hergebruikt.