Afbouw dierproeven op apen

6 juni 2018

Minister van Wetenschap Ingrid van Engelshoven schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat het kabinet dierproeven op apen zo snel mogelijk wil afbouwen. Voorwaarde is wel dat dit geen gevolgen heeft voor de bestrijding van levensbedreigende ziekten en uitbraken van infectieziekten die een gevaar vormen voor de volksgezondheid.

In Nederland worden jaarlijks meer dan tweehonderd apen gebruikt voor experimenten. Een groot deel daarvan wordt uitgevoerd in Rijswijk bij het Biomedical Primate Research Centre (BPRC), het grootste primatenonderzoekscentrum in Europa. Als eerste stap heeft minister van Engelshoven het BPRC nu gevraagd 40% minder dierproeven te gaan doen. Ook wil de minister dat de kolonie apen in het instituut kleiner wordt door geboortebeperking.

Nederland wil in 2025 internationaal vooroplopen met dierproefvrij onderzoek. Het idee van het kabinet is dat moderne technologie een rol kan spelen bij het overbodig maken van de dierproeven.

Gebruik van apen
Maar kan het wel zonder onderzoek op dieren? Apen lijken sterk op mensen en dat maakt ze waardevol als proefdier. “De apen zijn echt nodig voor onderzoek naar virussen die we niet kennen, en voor incidenteel onderzoek naar de bescherming tegen bestaande virussen”, zegt dr. Martje Van Fenetener van Vlissingen. Ze is directeur van het Erasmus Dierexperimenteel Centrum, verbonden aan het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. “Het gebruik van apen als proefdieren is al sterk ingeperkt. We gebruiken alleen apen als het écht niet anders kan.”

Van Fentener van Vlissingen denkt niet dat Nederland op afzienbare termijn helemaal zonder dierproeven kan, ondanks alle innovatie en nieuwe technologie. “Alle innovatieve behandelingen moeten goed onderzocht worden. En daarvoor zijn dierproeven nog onontbeerlijk.”

Het helemaal afschaffen van proeven op apen lijkt nog lang niet aan de orde. “Per direct stoppen met proeven op apen brengt risico’s met zich mee”, schrijft minister Van Engelshoven dan ook aan de Kamer.

Bron: NOS