Motie: alle resultaten van proefdieronderzoek openbaar

3 juli 2018

Om te komen tot minder dierproeven en minder dierenleed, stelt Tjeerd de Groot van D66 dat alle resultaten van dierproeven openbaar moeten worden gemaakt. Door zowel negatieve als positieve onderzoeksresultaten beschikbaar te maken daalt het aantal dierproeven binnen de wetenschap. Dit omdat eerder gemaakte fouten transparanter beschikbaar zullen zijn, en herhaling onnodig. Daarnaast is de verwachting van D66 dat het de innovatie van onderzoek (zonder proefdieren) bevordert.  Naar verwachting steunt een meerderheid in de Tweede Kamer een motie van D66, CCDA en de ChristenUnie.

Martje Fentener van Vlissingen, directeur van het Erasmus Dierexperimenteel Centrum, legt uit waar de haken en ogen van de motie zitten. Zo zijn niet alle dierproeven wetenschappelijk relevant omdat dit proeven betreft in het kader van praktijkonderwijs van dierenartsen in spé. Een andere kritische noot die zij aanhaalt is dat commerciële bedrijven hun data niet kunnen/willen openbaren zolang er nog geen octrooi verleend is.

Luister het volledige interview bij dit is de Dag.